Please choose your preferred language

English Afrikaans

Pokrok vo vede nám teraz umožňuje „vidieť“ DNA. Práve teraz môžeme študovať ekosystémy, ktoré boli predtým na štúdium príliš malé. Polymerázová reťazová reakcia, ktorú objavil Kerry Mullis v roku 1983, nám umožňuje identifikovať mikróby dešifrovaním ich DNA. Za posledných pár rokov klesli náklady na sekvenovanie DNA natoľko, aby bol tento typ výskumu možný.

Generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Esse Trevor Steyn to vysvetľuje vo videu nižšie.