Please choose your preferred language

English Afrikaans

Toto je naozaj ťažká otázka. 

Koža sa teraz považuje za ekosystém … tak ako by ste si odpovedali na otázku: Čo je to dokonalý ekosystém? 

Je to dažďový prales? Aký druh dažďového pralesa? Alebo je to koralový útes alebo savana? Predstavte si tieto ekosystémy ako mikrobióm zemskej kože. 

Jedným z meradiel zdravia ekosystému je rozmanitosť. Rozmanitosť znamená počet druhov. Môže sa toto použiť aj na mikrobióm pokožky? 

Okolo toho sa vedie debata. Na jednej strane je zrejmé, že náš moderný životný štýl viedol k strate veľkej časti mikrobiálnej rozmanitosti na našej pokožke. Lovci a zberači majú oveľa väčšiu rozmanitosť a nemajú tendenciu mať len zopár druhov, ktoré sú veľmi dominantné (tak, ako to robíme my). Na druhej strane pokožka tvrdo pracuje na vylúčení väčšiny prichádzajúcich mikróbov udržiavaním nízkeho pH (4,5), vylučovaním antimikrobiálnych látok (ako je kyselina sapienová) a udržiavaním vysokej hladiny solí (potením). Niekedy zvýšená rozmanitosť nie je dobrá a naznačuje príliš tolerantný imunitný systém. Ukázalo sa napríklad, že tesne pred prepuknutím ekzému dochádza k zvýšeniu rozmanitosti kožného mikrobiómu. To je zvyčajne sprevádzané zvýšením pH a rozpadom bariérovej funkcie. 

Takže potrebujeme rozmanitosť v rámci podskupiny mikróbov, ktoré majú žiť na pokožke, skupiny, s ktorou sme sa spolu vyvinuli.

Stručne povedané, nikto zatiaľ nevie, ako vyzerá dokonalý mikrobióm pokožky, a pravdepodobne sa ukáže, že bude pre každého jedinca veľmi špecifický.