Please choose your preferred language

English Afrikaans

PREČO
ORGANICKÁ?

Vráť sa do divočiny

Esse je certifikovaná ako organická kozmetika od roku 2005.
Nemáme radi syntetické chemické zložky a ekologické poľnohospodárstvo je prijateľnejšie pre našu planétu.

V priebehu minulého storočia sme videli vplyv syntetických chemikálií na svet okolo nás.

V súčasnosti už vieme, že nedokážeme predvídať reakcie komplexných ekosystémov pri vystavení  chemickým látkam.

Napríklad … keď sa aplikovala látka DDT na likvidáciu komárov do ekosystému, uspeli sme, ale až neskôr sme zistili nechcené následky. Ešte aj desaťročia po zákaze používania látky DDT, má až 99% Američanov stopy tejto látky v krvnom obehu.

U dievčat, ktoré boli vystavené tejto látke pred pubertou, je päťnásobne vyšší výskyt rakoviny prsníkov v dospelom veku.

Aj keď dosiahneme krátkodobé ciele, s dlhodobými následkami sa nevieme ľahko vyrovnať.

NIEČO PODOBNÉ SA DEJE AJ V KONVENČNEJ STAROSTLIVOSTI O PLEŤ. NA POKOŽKU SA APLIKUJÚ PRODUKTY S CHEMICKÝMI ZLOŽKAMI PRE RÝCHLE DOSIAHNUTIE POŽADOVANÉHO EFEKTU, ALE BEZ ÚPLNÉHO POCHOPENIA DLHODOBÝCH NÁSLEDKOV NA NAŠEJ PLETI.

Esse sa drží čo najbližšie k prírode a prísne normy spoločnosti Ecocert nás udržiavajú na tejto organickej ceste. Ecocert nepovoľuje používanie syntetických chemikálií a geneticky modifikovaných hormónov. Tieto normy nás však neobmedzili pri schopnosti vytvárať produkty s udržateľnými anti-ageing výsledkami.

NENIČ JU

V organickom poľnohospodárstve sa nepoužívajú syntetické pesticídy, herbicídy alebo syntetické hnojivá, ktoré by mohli zamoriť pôdu, vodné toky alebo zanechať jedovaté stopy v produktoch, ktoré každodenne používame.

V skratke povedané, organické poľnohospodárstvo je udržateľné a škodí menej aj našej planéte. Nie je úplne dokonalé, ale je niekoľkonásobne šetrnejšie ako status quo.

Mikrobióm pokožky človeka má často väčšiu biodiverzitu ako mikrobióm v tráviacom trakte. Súčasné vedecké špičky považujú kožu človeka za mikrobiálny ekosystém, v ktorom žijú ľudské bunky a mikroorganizmy v symbióze a spoločne prispievajú k optimálnemu zdraviu pokožky.

Zatiaľ nepoznáme dopad dlhodobých účinkov syntetických chemikálií na pokožku, ale zdá sa byť nepravdepodobné že zlepšujú prirodzený proces starnutia pokožky. Práve preto sme sa rozhodli certifikovať naše produkty ako organické a nepoužívať chemické latky ktoré sa v prírode nevyskytujú prirodzene.

V roku 2015 bola po prvýkrát znázornená 3D molekulárna mapa chemického zloženia ľudskej pokožky. Pre zamedzenie kontaminácie výsledkov museli pozorované subjekty tri dni pred testom prestať používať všetky produkty dennej starostlivosti. Predpokladalo sa, že test potvrdí väčšinový podiel chemického zloženia pokožky mikrobiálneho pôvodu a minoritná časť bude ľudského pôvodu s nízkymi, ale merateľnými hladinami environmentálnych chemikálií.

Výsledok ale tento predpoklad nepotvrdil.

Aktivita mikrobiálnych buniek prispela až dvojnásobne prospešnejšie ako aktivita ľudských buniek k celkovému chemickému zloženiu pokožky. Prekvapujúcim zistením bol fakt, že zvyšky produktov dennej starostlivosti boli namerané v hodnote až 8% z celkového chemického zloženia pokožky.

Prečo Organická?

Vráť sa do divočiny Esse je od roku 2005 certifikovaná ako ekologická.
Nemáme radi syntetické chemikálie a
ekologické poľnohospodárstvo je pre planétu lepšie.

TVOJA POKOŽKA JE
EKOSYSTÉM…
NEZNEČISŤUJ SI JU

V priebehu minulého storočia sme videli vplyv syntetických chemikálií na svet okolo nás.

V súčasnosti už vieme, že nedokážeme predvídať reakcie komplexných ekosystémov pri vystavení chemickým látkam.

Napríklad … keď sa aplikovala látka DDT na likvidáciu komárov do ekosystému, uspeli sme, ale až neskôr sme zistili nechcené následky. Ešte aj desaťročia po zákaze používania látky DDT, má až 99% Američanov stopy tejto látky v krvnom obehu.

U dievčat, ktoré boli vystavené tejto látke pred pubertou, je päťnásobne vyšší výskyt rakoviny prsníkov v dospelom veku.

Aj keď dosiahneme krátkodobé ciele, s dlhodobými následkami sa nevieme ľahko vyrovnať.

 

NIEČO PODOBNÉ SA DEJE AJ V KONVENČNEJ STAROSTLIVOSTI O PLEŤ. NA POKOŽKU SA APLIKUJÚ PRODUKTY S CHEMICKÝMI ZLOŽKAMI PRE RÝCHLE DOSIAHNUTIE POŽADOVANÉHO EFEKTU, ALE BEZ ÚPLNÉHO POCHOPENIA DLHODOBÝCH NÁSLEDKOV NA NAŠEJ PLETI.

Esse sa drží čo najbližšie k prírode a prísne normy spoločnosti Ecocert nás udržiavajú na tejto organickej ceste. Ecocert nepovoľuje používanie syntetických chemikálií a geneticky modifikovaných hormónov. Tieto normy nás však neobmedzili pri schopnosti vytvárať produkty s udržateľnými anti-ageing výsledkami.

V organickom poľnohospodárstve sa nepoužívajú syntetické pesticídy, herbicídy alebo syntetické hnojivá, ktoré by mohli zamoriť pôdu, vodné toky alebo zanechať jedovaté stopy v produktoch, ktoré každodenne používame.

V skratke povedané, organické poľnohospodárstvo je udržateľné a škodí menej aj našej planéte. Nie je úplne dokonalé, ale je niekoľkonásobne šetrnejšie ako status quo.

Mikrobióm pokožky človeka má často väčšiu biodiverzitu ako mikrobióm v tráviacom trakte. Súčasné vedecké špičky považujú kožu človeka za mikrobiálny ekosystém, v ktorom žijú ľudské bunky a mikroorganizmy v symbióze a spoločne prispievajú k optimálnemu zdraviu pokožky.

ZEM JE
EKOSYSTÉM…
NEZNEČISŤUJ JU

V roku 2015 bola po prvýkrát znázornená 3D molekulárna mapa chemického zloženia ľudskej pokožky. Pre zamedzenie kontaminácie výsledkov museli pozorované subjekty tri dni pred testom prestať používať všetky produkty dennej starostlivosti. Predpokladalo sa, že test potvrdí väčšinový podiel chemického zloženia pokožky mikrobiálneho pôvodu a minoritná časť bude ľudského pôvodu s nízkymi, ale merateľnými hladinami environmentálnych chemikálií.

Výsledok ale nepotvrdil tento predpoklad.

Aktivita mikrobiálnych buniek prispela až dvojnásobne prospešnejšie ako aktivita ľudských buniek k celkovému chemickému zloženiu pokožky. Prekvapujúcim zistením bol fakt, že zvyšky produktov dennej starostlivosti boli namerané v hodnote až 8% z celkového chemického zloženia pokožky.

Zatiaľ nepoznáme dopad dlhodobých účinkov syntetických chemikálií na pokožku, ale zdá sa byť nepravdepodobné, že zlepšujú prirodzený proces starnutia pokožky. Práve preto sme sa rozhodli certifikovať naše produkty ako organické a nepoužívať chemické látky, ktoré sa v prírode nevyskytujú prirodzene.